Triggerpunkter (Trigger points)

wooden[nacke]Triggerpunkter är en vanlig orsak till muskulär smärta. Statiskt arbete, hormoner eller kost kan leda till uppkomst av arbete. Spänningshuvudvärk är smärta genererad av triggerpunkter i huvud- eller nackmuskulaturen.

Triggerpunkter är en grupp av muskulära noduli (sarkomerer) som formar sig till en beröringsbar triggerpunkt i en muskelfiber. Triggerpunkten genererar smärta, vilket skapar en ond cirkel med ökad smärta och ibland referad smärta, såsom spänningshuvudvärk.

Triggerpunkter behandlas framgångsrikt med stötvågsbehandling.

Källa: MasterPuls application brochure, Radial Shock wave therapy, Storz Medical AG.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack