Hälsenebesvär (Achillestendinos)

wooden[halsena]Symptom och tecken: Morgonstelhet och smärtor i hälsenan är ett typiskt tidigt tecken.

Diagnosen kan delas upp i fyra stadier: smärta bara efter aktivitet, smärta under aktivitet som inte begränsar aktiviteten, smärta under aktivitet som begränsar aktiviteten och kroniska smärtor som även kvarstår i vila.

Referens: Idrottsskador av Roald Bahr och Sverre Maehlum.

Behandling: vi behandlar achillestendinos framgångsrikt med stötvågsbehandling.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack