Vad är stötvågor

En stötvåg är en våg av energi som bildas till följd av en abrupt förändring av mediets, det vågen färdas i, egenskaper och ger upphov till kraftiga pulser. Stötvågor uppstår vid exempelvis blixtnedslag, explosioner eller när ett flygplan bryter ljudbarriären. Inom medicinen skapas ofta stötvågor i vatten och blir på så sätt effektiv i kroppslig vävnad då kroppen huvudsakligen består av vatten. Därtill undviker man en allt för stor förlust av energi jämfört med om stötvågen skulle passera luften.

Stötvågsbehandlingar delas upp i två grupper:
Radiell stötvågsbehandling rESWT, och

fokuserad stötvågsbehandling, fEWST.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack