Hur skapas stötvågorna?

Tryckluften skapas i en kompressor som sitter i en basenhet. Vid radiella stötvågor leds tryckluften genom en slang från kompressorn till en handenhet, där en magnet är fäst vid botten. Tryckluften kan justeras i olika hastigheter och tryck. När tryckluften har slagits på bildas en sinusvåg som skjuts ner i handenhetens rör och slår mot en löpande kula vilken träffar applikatorns botten. Kulans energi sprids ut i vävnaden och träffar beroende på den använda applikatorn olika bredder och djup. När sinuskurvan nått minimum drar magneten tillbaka kulan mot dess ursprungliga position och processen börjar om. Studier har visat att frekvensen inte är relevant för behandlingseffekten. Men en högre frekvens är att föredra då detta känns mindre hos patienten.

Fokuserad stötvåg
Vid fokuserad stötvåg används en sinusvåg med högre amplitud och kortare fastider. Tryckluften leds via en slang in i en vätskefylld applikator, där vågorna fokuseras i en skålformad yta – en kraftfull stöt bildas som möjliggör en djupare verkan än radiella stötvågor.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack