Historia

I slutet av 60-talet väcktes idén om att generera stötvågor för att krossa njur- och gallsten som alternativ till kirurgiska ingrepp. Proceduren kom att utvecklas av det tyska Dornier, och blev efter framgångsrika behandlingar under 70-talet snart förstahandsvalet vid behandling av njursten och förkalkningar av urinvägarna. Stötvågornas förmåga att sönderdela njurstenar till den grad att de kunde föras ut den naturliga vägen eliminerade så småningom behovet av kirurgiska ingrepp helt.

Ny tid, ny behandlingsform
Inträdet av den nya behandlingsformen markerade inledningen av en ny tid där allt mer fokus skulle komma att läggas på terapeutisk akustisk energi vilken namngavs ESWT (extracorporeal shock wave therapy). Snart väcktes idén om att även använda sig av behandlingsformen vid förkalkningar av axlar och seninfästningar. Även här visade sig stötvågor framgångsrika och en ny metod för behandling av mjukdelsvävnad öppnades.

Behandlingens läkande process består i ökad lokal ämnesomsättning, ökat lokalt blodflöde och ökad tillverkning av kollagen i vävnad, senor, ligament och mjukdelshinnor.

Stötvågsbehandlingens områden är många och mycket indikerar att ytterligare behandlingsbara diagnoser finns. Vilket betyder att behandlingsformens potential ännu inte är uttömd.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack