Fysiska effekter av stötvågor

Stötvågor har stora fördelar framför andra behandlingsformer, som exempelvis ultraljud.
Stötvågens effektivitet bärs till stor del upp av den framåtriktande kraften. Det är denna kraft som förmår stötvågor att till exempel förstöra njurstenar, men påverkar också mjukare vävnad genom att cellerna stimuleras av deformation av cellmembran.

Ökad effekt i det behandlade området
Genom en fokusering av stötvågen kan man få en ökad effekt i det behandlade området och samtidigt minska dess inverkan på omkringliggande vävnad. Genom olika typer av applikatorer kan fokuseringen av energin leda till olika effekter på vävnader. Huvudsakligen kan ett ökat fokus av energin lättare förstöra njur- och gallstenar. Men även stimulera kroppens naturliga läkeprocess med ökat lokalt blodflöde och ökad lokal ämnesomsättning som resultat.

En indirekt effekt av fokuserade stötvågor är kavitationer. Kavitationer uppstår i bland annat vatten. Ett stort antal mikrobubblor bildas som efter 100 millisekunder kollapsar och lämnar efter sig sekundära tryckvågor. I vätska kollapsar mikrobubblorna asymmetriskt och ger ifrån sig en mycket liten jetstråle. Denna jetstråle innehåller dock en hög mängd energi och penetrationskraft och kan perforera mycket små delar. Detta leder till mikroblödningar där strålen träffar eller att cellmembran kan perforeras. Kavitation är en effektiv sekundär mekanism till stötvågor och kan appliceras lokalt och även i djupare liggande vävnad.

Andra effekter
Utöver stötvågsbehandlingens rent mekaniska effekter har man även märkt av stimulerande effekter på nervsystemet. Med hjälp av stötvågor kan patologiska reflexmönster korrigeras vad gäller smärtminnet och således resultera i ett långsiktigt tillfrisknande. Patienter med kronisk smärta skulle därmed kunna behandlas med stötvågsbehandling.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack