Bakgrund

Skapandet av stötvågor använder flera olika principer, en av dem är det elektromagnetiska systemet, även kallat pneumatiska systemet. De fokuseras genom akustiska linser, eller reflektorer. Viktiga parametrar är tryck, energi, energiflödestäthet. Förutom mekaniska effekter på akustiska ytor så skapas kavitationsbubblor, vilka i sin tur orsakar mycket små hål på ytor. Effekten av dessa två är att fragmenteringen av t.ex njurstenar och stimulerande effekter såsom generation av aktionspotentialer i nervceller tar plats. Aktionspotentialerna är nödvändiga för att cellerna ska skicka signaler att fungera på vissa sätt. Biologiska reaktioner, såsom frigörande av olika hormoner har rapporterats. Stötvågor har framgångsrikt använts för att öka lokal blodcirkulation och ämnesomsättning, vilket möjliggör användningsområden som stela muskler och celluliter. Den slutliga effekten av stötvågsbehandlingar är fullständig läkning. De verksamma mekanismerna är fortfarande inte helt utredda, vilket gör att vi i framtiden kommer att se många fler användningsområden.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack