Fakta

Nu upptäcker allt fler stötvågsbehandling

Epicondylitis_radialis_0865_HandstÅck_neuStötvågor är en modern behandlingsmetod för framgångsrik behandling av flertalet muskel- och ledbesvär. Metoden är välbeprövad. Redan vid OS 1996 behandlades elitidrottare med stötvåg.
I dag behandlas såväl elitidrottare som många privatpersoner.

Olika typer av stötvåg

Det finns två typer av stötvåg: Radiell och fokuserad. Den radiella stötvågen gör det möjligt att sprida energi till en större yta – cirka 4-6 cm ner i vävnaden, beroende på trycket.

Fokuserad stötvåg

Fokuserad stötvåg har ett smalt utbredningsområden, som möjliggör en kraftig koncentration av energi på ett djup ner mot 10-12 cm in i vävnaden.

 

Radiell stötvåg

Radiell stötvåg har ett bredare användningsområde och är därmed den vanligaste behandlingsmetoden. I denna form leds tryckluften via en slang från en kompressor till en handenhet, där det sitter en kraftfull magnet i botten. I mitten finns ett rör med en kula och på toppen sitter en applikator. Tryckluften kan matas i olika hastigheter och tryck. En sinusvåg bildas och kulan skjuts ner i röret och träffar botten på applikatorn när vågen når sitt maximum.

Applikatorn hålls mot den yta du vill behandla. Energin från kulan som förts över från kulan till applikatorn sprids ut i vävnaden i olika bredder och djup, allt beroende på vilken applikator du använder.

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack