Lactate Scout FAQ

Vanliga frågor och svar om Lactate Scout:

F: Hur lång tid tar det att utföra ett test med Lactate Scout+?

Info om Lactate Scout

Info om Lactate Scout, klicka på bilden!

S: Så fort som blodmängden har sugits in på teststickan, tar det bara 10 sekunder.

 

F: Hur mycket blod krävs för ett test?

S: Det krävs endast 0,5 mikroliter (µl) blod från en fingertopp eller örsnibb.

 

F: Vilken teknologi används?

S: Lactate Scout + använder som bas enzymatisk-amperometisk detektion.

Detta betyder att testenheten registrerar och läser den elektriska signalen som skapats av den biokemiska reagensvätskan på teststickan. Denna signal korresponderar direkt mot laktatkoncentrationen på teststickan.

 

F: Hur fungerar teststickorna?

S: Lactate Scout + använder teststickor som automatiskt suger in den mängd blod som behövs för att utföra en korrekt mätning. Teststickan måste vara ansluten till Scouten innan den automatiskt tar emot blod annars fungerar inte processen. Anledningen är att den biokemiska processen startas endast när teststickan är instucken/ansluten i Scouten. Det är inte möjligt att mäta från ”förfyllda” teststickor eller använda teststickor.

 

F: Vilken typ av teststickor kan
användas i Lactate Scout?

S: Mätarens teststickor är unikt designade och anpassade bara för Lactate Scout +. Teststickorna analyserar endast färskt ”helblod”. Teststickor av andra fabrikat har andra analysmetoder med blod/serum, kemiska lösningar och bufferlösningar. Sådana teststickor har andra karaktäristika i dess viskositet och biokemisk sammansättning. På grund av detta reagerar dessa teststickor annorlunda och ger därför missvisande värden.

För att uppnå bästa resultat: Sätt den anslutna teststicken direkt i förbindelse med blodet, omedelbart efter du/ni har stuckit med en lansett antingen från fingertoppen eller örsnibben. Blodets karaktäristika ändras inom sekunder, därför rekommenderas omedelbar provtagning.

Rester av desinfektionslösningar, liniment, torkat blod eller svett måste alltid noggrant tvättas bort med rent vatten före provtagning i provtagningsområdet. Det är ytterst viktigt med standardiserade testrutiner och god hygien.

F: Vad kräver Lactate Scout som strömförsörjning?

S: 2 x AAA räcker till ca 1000 tester. Data och inställningar sparas vid batteribyte.

F: Hur ska teststickorna förvaras?

S: Undvik att förvara teststickorna i direkt solljus eller vid höga temperaturer under längre tid. För långtidsförvaring av teststickorna, förvaras de lämpligen i ett kylskåp eller frys (-18-+8 grader). Teststickorna måste dock tas ut från kyl/frys minst 20 minuter före test så att teststickorna erhåller samma temperatur som Scouten. Den biokemiska reagensen på teststickorna är mycket känslig för solljus men även hög fuktighet. Vi rekommenderar därför att bara ta lämpligt antal teststickor för den test som ska utföras. Efter att ha öppnat skyddsburken med teststickorna är hållbarheten 3 månader eller om utgångsdatumet anger en kortare tid. Används teststickorna efter denna tidsperiod kommer testresultaten inte vara stabila och tillförlitliga. Teststickor kan förvaras i 25 grader i max 30 dagar i oöppnad förpackning. Transportera alltid Lactate Scout + och teststickorna på ett säkert sätt. Skydda utrustningen från direkt solljus på sommaren och bär Scouten och teststickorna nära kroppen för att skydda den från kyla. OBS! Lactate Scout + kan med fördel användas på vintern för vinteridrotter, detta tack vare den snabba mätprocessen.

 

F: Är det nödvändigt att kalibrera Lactate Scout?

S: Teststickorna är förkalibrerade. För att synkronisera teststickorna mot Scouten finns en tvåsiffrig kod angiven på varje enskild burk med teststickor. Denna kod måste anges i Scouten. Efter 24 anslutna teststickor till Scouten, kommer den uppmana dig att kontrollera kalibreringskoden på den nya burken som du ska använda. Ange denna kod i Scouten.

Felaktig angiven kod kan förorsaka mätfel på upp till >+/- 1mmol/L

 

F: Finns det en inbyggd energisparfunktion?

S: Ja, om ingen har använt Scouten på fem minuter går den automatiskt ner i ”stand by-läge”. Om ingen teststicka ansluts på fem minuter stängs Scouten av helt. För att starta upp – tryck lätt på ”Scroll-ratten” på Scouten.

 

F: Kan sparad data överföras till en PC?

S: Den integrerade blåtandsteknologin möjliggör överföring till en PC. EKF erbjuder mjukvarulösningar för snabb och intelligent dataanalys, lämplig för både amatör som elit.

 

F: Hur står sig Lactate Scout + i en jämförelse mot laboratorieutförda laktattester?

S: Studier har visat att koefficienten av variation beror på koncentrationen av laktat. Scouten har ett CV på 3% (minimistandard avvikelse på 0,2 mmol/L). Detta betyder att Scouten ger ”labbmässiga” testvärden även vid höga koncentrationer laktat. Blodkvalitén i testet har avgörande betydelse för testresultatet. För att minimera yttre påverkan på testvärdet, rekommenderar vi att du/ni hämtar blod från samma område genom hela testprocessen (fingertopp eller örsnibb). Olika områden på kroppen har olika god cirkulation vilket skulle påverka testresultatet. På grund av ett stort antal yttre faktorer som kan påverka laktattester och i kombination med olika testmetoder samt analysmetoder, har inga standardmätvärden kunnat fastställas.

För att kunna göra jämförelser mellan olika tester, är utan tvekan laktattröskeltestet både den mer tillförlitliga och meningsfulla metoden, jämfört med enskilda laktattester i absoluta tal – om man vill jämföra mätvärden. Oberoende referensmätvärden och studier har visat god korrelation mellan Lactate Scout + och lab-analysatorer som EKF Biosen, Radiometer ABL, Yellow Springs (YSI) och Analox. God korrelation ser man även mot Dr.Lange/Diaglobal och Lactate Pro analysinstrument.

 

F: Fungerar utrustningen i extrema temperaturer?

S: Scouten har en inbyggd temperatursenor och dess symbol markerar/blinkar om temperaturen är för hög eller låg för utrustningen. Det är viktigt att både teststickorna och Scouten håller samma temperatur. Batterisymbolen kan komma att blinka om och/eller displayen kommer att ”jobba” långsammare vid temperaturer under 10 grader. Vid låga temperaturer tappar både batteriet och LC-displayen i kapacitet.

 

F: Vilken påverkan kan svett ha på testvärdena?

S: Svett i det analyserade blodet kan kraftigt förhöja laktatvärdena mätt i vila eller låg- till medelintensiv belastning. Svett ska endast tas bort med rent vatten. Rengöring med alko-suddar är inte tillfredsställande och kan till och med förorena blodet i testet. Rengöring av blodtagningsområdet görs lämpligen med en liten vattensprayflaska. Efter rengöring måste området torka innan blodet samlas upp. Höga vilolaktatvärden kan vara tecken på generell stress, metaboliska eller andra hälsoproblem. Det kan även handla om påverkan från kosten. Normalt stabiliseras värdena (omkring 2 mmol/L) i den först belastningsnivån. Om värdena fortsätter att ligga onormalt högt eller stiger onormalt snabbt, bör testet avbrytas och en allmänmedicinsk kontroll utföras på testpersonen/patienten.

 

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack