5/6 Vidareutbildning Radiell och Fokuserad stötvåg

5/6 Vidareutbildning Radiell och Fokuserad stötvåg samt ultraljud (MSKUL)
Stötvåg i praktiken – forskning och erfarenhet

Leg. Naprapat Anders Göransson – Mina mångåriga erfarenheter
med radiell såväl som fokuserad stötvåg – så jobbar jag!

Leg Naprapat Jens Lundgren – Diagnostiskt ultraljud i effektiv
samverkan med fokuserad och radiell stötvåg – så jobbar jag!

Naprapat Johan Söderström – Radiell och fokuserad stötvåg, vad
säger dagens forskning.
Både Jens och Johan kommer även att presentera delar av sina
respektive forskningsarbeten som inom kort kommer att
publiceras/presenteras.

Tid: 5/6, heldag kl.08.30 – 16.30
Plats: Fysio2, Tingsvägen 19, 5tr, Sollentuna centrum
Pris: 1.200:- exkl. moms
Föreläsare: Leg. Naprapat Anders Göransson, Leg Naprapat Jens Lundgren samt Naprapat Johan Söderström
Ingår: Lunch, fika och dokumentation, kursintyg.
Anmälan: info@fysio2.se

Detta är en testbutik - Besök stefanahnen.se för att handla hos oss! Tack